Thay đổi nhận thức về giá trị gia đình

Phạm Ngọc Chuẩn 16:24, 18/03/2023

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, đã tích cực vào cuộc thông qua các hoạt động truyền thông. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về vai trò của gia đình trong đời sống xã hội.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân. (Ảnh chụp hoạt động của Câu lạc bộ giáo chức TP. Thái Nguyên).

Để mọi người dân nắm bắt, hiểu được đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, Sở Văn hóa  - Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ cho phòng chuyên môn nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung của từng văn bản để tổ chức thực hiện lồng ghép, gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; xây dựng, nhân rộng các mô hình gia đình điển hình, tiêu biểu và phát triển bền vững.

Trong đó điển hình là các cuộc thi, hội thảo, tọa đàm có chủ đề về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương tổ chức hằng năm. Những hoạt động này tập trung nhiều vào các ngày lễ lớn của đất nước; Ngày Quốc tế Hạnh phúc; Ngày Gia đình Việt Nam; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Sở cũng tổ chức nhiều đợt thông tin lưu động, căng treo băng rôn, pano, khẩu hiệu cỡ lớn tại những vị trí tập trung đông người.

Thông qua công tác tuyên truyền, những nội dung của “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030”; “Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống BLGĐ trong tình hình mới đến năm 2025”; “Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến năm 2030” được cán bộ, đảng viên và mọi người dân thấm nhuần, vận dụng ứng xử trong cuộc sống.

Nhiều tài liệu quan trọng cũng được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch in ấn, cấp phát đến người dân như: cuốn tài liệu về công tác gia đình; tài liệu “Hướng dẫn sinh hoạt Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”; sách tập hợp gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"...

Từ đó, giúp mọi người dân từng bước nâng cao kỹ năng ứng xử trong gia đình; gìn giữ và phát huy các giá trị gia đình truyền thống; phòng, chống BLGĐ; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; phát huy vai trò của trẻ em và người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng.

Trong thời gian 5 năm gần đây, thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp đã tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho hơn 20.000 lượt người; tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng làm cha, mẹ, về chuẩn mực và giá trị trong gia đình, kỹ năng giáo dục con cái; kiến thức, kỹ năng chăm sóc người cao tuổi; bình đẳng giới trong gia đình; phòng, chống BLGĐ; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho hơn 100.000 lượt người. Đặc biệt các xóm, tổ dân phố trong tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả câu lạc bộ phòng, chống BLGĐ, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

Mặt khác, tuy các thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình chủ yếu làm việc kiêm nhiệm, song do được thường xuyên trang bị, bổ sung kiến thức thông qua các đợt tập huấn nề kỹ năng vận động thành lập và điều hành hoạt động câu lạc bộ gia đình; kỹ năng tư vấn hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong phòng, chống BLGĐ, nên công tác gia đình trên toàn tỉnh có chiều sâu, góp phần ổn định an sinh xã hội, nhà nhà được yên bình, hạnh phúc...