Đại Từ: Chi trả trợ cấp qua tài khoản ngân hàng cho 100% đối tượng bảo trợ

Thu Huyền 10:50, 17/03/2023

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, từ giữa năm 2022, huyện Đại Từ đã triển khai thí điểm chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) tại cộng đồng. Đến nay, 6.415 đối tượng BTXH trên địa bàn đã được chi trả trợ cấp qua tài khoản ngân hàng (đạt 100%).

Người dân làm thủ tục tạo tài khoản an sinh xã hội tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đại Từ.

Trước đó, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đại Từ đã phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành rà soát, cập nhật thông tin và tình hình biến động của các đối tượng BTXH để làm cơ sở cho các đơn vị cung ứng dịch vụ tổ chức mở tài khoản; trực tiếp hướng dẫn nhân dân sử dụng và hỗ trợ các điểm cung cấp dịch vụ rút tiền. 

Về cơ bản, chương trình đã được địa phương triển khai tích cực, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Tuy nhiên, một số khó khăn cũng được địa phương nêu ra như: Một số xã chưa có chi nhánh, văn phòng giao dịch của ngân hàng, chưa có cây ATM nên khó khăn cho việc rút tiền trợ cấp; một số người cao tuổi, người khuyết tật bị hạn chế trong sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng tài khoản; tâm lý quen sử dụng tiền mặt của người dân…

Thời gian tới, huyện Đại Từ tiếp tục rà soát biến động của các đối tượng BTXH để đảm bảo thực hiện chế độ theo đúng quy định; tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân sử dụng thành thạo các dịch vụ tài chính cơ bản như: Nhận, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn không mất phí…