Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Ngọc Chuẩn 15:05, 16/03/2023

Ngày 16-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đại diện một số hộ gia đình, Trưởng xóm/Tổ trưởng tổ dân phố tham gia ký cam kết thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
Đại diện một số hộ gia đình, trưởng xóm, tổ trưởng dân phố tham gia ký cam kết thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 28/1/2022. Mục đích của Bộ tiêu chí nhằm xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội.

Bộ tiêu chí bao gồm các nội dung chính: Tiêu chí ứng xử chung; tiêu chí ứng xử của vợ, chồng; tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; tiêu chí ứng xử của anh chị em.

Tại Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí tại một số xóm ở xã Nam Hòa (Đồng Hỷ) và một số tổ dân phố ở phường Mỏ Chè (TP. Sông Công). Sau 1 năm triển khai thí điểm, Ban Chỉ đạo đã đánh giá, đưa ra bài học kinh nghiệm và chính thức phát động toàn dân hưởng ứng, tham gia thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Đây là cơ hội tốt để mọi người, mọi nhà và dòng họ nhìn nhận lại cách ứng xử, giáo dục trong gia đình, dòng họ. Qua đó nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.