Đa dạng kết nối giao dịch việc làm

Phạm Ngọc Chuẩn 06:35, 17/03/2023

Đa dạng kết nối giao dịch việc làm, một trong những giải pháp đáp ứng hiệu quả cung - cầu trong thị trường lao động. Đặc biệt là mở thêm cơ hội cho người lao động (NLĐ) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có điều kiện tiếp cận thông tin thị trường đầy đủ, chính xác.

Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH trao đổi với doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động; tuyển sinh du học nước ngoài tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên.
Lãnh đạo Sở Lao động - TB&XH trao đổi với doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động; tuyển sinh du học nước ngoài tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên.

Một số NLĐ Thái Nguyên bị đối tượng lừa đảo mang bán sang nước ngoài, bị cưỡng chế làm việc, đã trở về nhà an toàn, nhưng đó là hồi chuông cảnh tỉnh đối với NLĐ đang có nhu cầu tìm việc làm.

Để hạn chế những tiêu cực, rủi ro cho NLĐ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội luôn sâu sát, chỉ đạo kịp thời các đơn vị chức năng như: Trung tâm Dịch vụ việc làm (Trung tâm), phòng lao động -  thương binh và xã hội 9 huyện, thành phố, đồng thời phối hợp và các cấp, ngành liên quan và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh để tổ chức các hoạt động khảo sát về nhu cầu của nhà tuyển dụng; nguồn nhân lực có nhu cầu về việc làm.

Bình quân hằng năm, cơ quan chuyên môn thuộc Sở đến khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động tại hơn 500 lượt doanh nghiệp. 100% huyện, thành phố được khảo sát về nguồn nhân lực đang sẵn sàng tham gia thị trường lao động. Trên cơ sở đó, Sở trực tiếp, hoặc giao Trung tâm tổ chức các hoạt động kết nối thị trường lao động.

Ngày từ những tháng đầu năm, Sở trực tiếp phối hợp với các cấp, ngành, doanh nghiệp và các tỉnh, thành phố có liên kết cung - cầu lao động tổ chức Ngày hội việc làm cấp tỉnh và cấp huyện.

Vào các ngày làm việc trong tuần, Trung tâm phân công cán bộ chuyên môn thường trực tại văn phòng để tiếp đón, tư vấn miễn phí cho NLĐ về việc làm và lựa chọn nghề học. Đặc biệt là các phiên giao dịch việc làm được tổ chức trong năm đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng trực tiếp và NLĐ đến tìm hiểu về doanh nghiệp, vị trí việc làm, đăng ký trả lời phỏng vấn với nhà tuyển dụng.

Trong năm 2022, Trung tâm đã tổ chức 80 phiên giao dịch việc làm, đạt 178% kế hoạch năm, trong đó 45 phiên cấp xã, 1 phiên cho bộ đội xuất ngũ, 24 phiên định kỳ, 10 phiên trực tuyến. Tổng các phiên trong năm thu hút khoảng 5.000 lượt doanh nghiệp và 160.000 lượt NLĐ tham gia.

Trong cả năm có hơn 33.000 lượt người được tư vấn chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp; tư vấn định hướng nghề nghiệp và việc làm; 4.200 người được giới thiệu việc làm; 1.500 người được kết nối việc làm thành công, trong đó có nhiều lao động là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo.

Cũng trong năm, Trung tâm tổ chức tư vấn việc làm cho hơn 500 lượt đồng bào người dân tộc Mông huyện Võ Nhai; tư vấn về ngành học; giới thiệu việc làm cho hơn 2.000 lượt học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên.

Sang quý I năm nay, gần 160 doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đăng ký tuyển dụng lao động qua Trung tâm, với tổng nhu cầu gần 56.000 chỉ tiêu, trong đó hơn 54.000 lao động phổ thông; hơn 700 lao động trình độ trung cấp và 900 lao động có trình độ đại học. Chủ yếu là các nhóm ngành sản xuất linh kiện điện tử, may công nghiệp; nhân viên cơ khí, điện; nhân viên bảo vệ, vệ sinh công nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đưa ra chính sách như: Ngoài kinh nghiệm làm việc, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và là con em đồng bào các dân tộc thiểu số.