Công đoàn Trường Đại học Sư phạm:
Vận động đóng góp trên 1,8 tỷ đồng xây dựng các loại quỹ tình nghĩa

Hằng Nga 18:08, 27/04/2023

Chiều 27-4, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tổ chức Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Trường Đại học Sư phạm hiện có 477 cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ), trong đó có 279 giảng viên (1 giáo sư, 36 phó giáo sư - chiếm tỷ lệ 13,3%; 168 tiến sĩ - chiếm tỷ lệ 60,2% và 103 thạc sĩ).

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Ban Chấp Công đoàn Trường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, cụ thể như: phối hợp với chính quyền tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVCNLĐ; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa CBVCNLĐ với Hiệu trưởng. Công đoàn đã tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường; vận động CBVCNLĐ đóng góp xây dựng các loại quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì trẻ thơ”, quỹ “Bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam”, ủng hộ đồng bào lũ lụt thiên tai và học sinh, giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 11 mục tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028, gồm: Xây dựng tổ chức Công đoàn phát triển vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, góp phần thực hiện tốt sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường; nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động; tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa, trong sạch, lành mạnh, môi trường đào tạo đại học hiện đại, thân thiện; giữ gìn kỷ cương, kỷ luật nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường...

Đại hội đã bầu 11 người vào Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028 và 20 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Đại học Thái Nguyên lần thứ VI.