Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 11%

Ngọc Chuẩn 16:03, 28/12/2022

Năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập thủ tục giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 9.369 trường hợp, tăng 11% so với năm 2021.

33.000 lượt người lao động được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn định hướng nghề nghiệp và việc làm trong năm 2022.
Năm 2022 có 33.000 lượt người lao động được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, việc làm.

Để bảo đảm đáp ứng kịp thời về quyền, lợi ích cho người lao động (NLĐ), Trung tâm đã rà soát, lập hồ sơ, tham mưu và trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 9.096 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, 662 quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, 328 quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, 523 quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, 460 quyết định hỗ trợ học nghề.   

Cũng trong năm, Trung tâm đã tổ chức 24 hội nghị tuyên truyền về chính sách lao động, bảo hiểm thất nghiệp; 12 hội nghị nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm cho NLĐ; tổ chức tư vấn chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn định hướng nghề nghiệp và việc làm cho 33.000 lượt NLĐ; đồng thời có thông báo tìm kiếm việc làm cho hơn 43.000 lượt NLĐ.

Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn định hướng nghề nghiệp và việc làm cho học sinh, NLĐ. Đồng thời, tranh thủ các nguồn lực đầu tư hiện đại hóa hệ thống thông tin về thị trường lao động; tăng cường công tác thu thập thông tin thị trường lao động, cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người, làm cơ sở để cung cấp, phân tích, dự báo thị trường lao động, phục vụ tốt công tác tư vấn, kết nối việc làm trong nước, ngoài nước...