Đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Vũ Công 14:28, 02/06/2023

Ngày 2-6, Viện Công nhân và Công đoàn, thuộc Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam, phối hợp với LÐLÐ tỉnh tổ chức tọa đàm “Thực trạng hoạt động công đoàn, thực tiễn thi hành Luật Công đoàn năm 2012 tại Thái Nguyên và đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện”. Tham dự có đại diện LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành và một số công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh (ảnh).

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 239.000 công nhân, viên chức, lao động (trong đó công nhân lao động đang làm việc trong khu vực doanh nghiệp là gần 194.000 người), với trên 153.000 đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.403 công đoàn cơ sở. Ngay sau khi Luật Công đoàn năm 2012 có hiệu lực, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định trong Luật. Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng trong quá trình triển khai thực hiện Luật vẫn gặp những khó khăn nhất định.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ về những khó khăn trong hoạt động công đoàn hiện nay, đặc biệt là ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; mối quan hệ giữa công đoàn cơ sở và công đoàn trực tiếp cấp trên cơ sở trong thời gian qua. Cùng với đó, các đại biểu đã nêu một số tồn tại từ thực tiễn thi hành Luật Công đoàn năm 2012; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn... 

Thái Nguyên là 1 trong 10 tỉnh, thành phố trong cả nước được Viện Công nhân và Công đoàn tiến hành khảo sát và tổ chức tọa đàm về nội dung này. Thông qua đó nhằm tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để báo cáo, đề xuất với Tổng LÐLÐ Việt Nam xây dựng và triển khai định hướng, chiến lược về xây dựng tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Trước đó, Viện Công nhân và Công đoàn cùng LĐLĐ tỉnh đã tiến hành khảo sát về nội dung này tại 6 đơn vị và 1 khu nhà trọ công nhân trên địa bàn tỉnh.