Khai mạc kỳ xét tuyển công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Linh Lan 17:08, 17/05/2023

Chiều 17-5, Hội đồng tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc kỳ xét tuyển công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (ảnh).

 

Dự khai mạc có các đồng chí: Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng; Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát, Ban kiểm tra, sát hạch của Hội đồng và 2 thí sinh tham dự kỳ xét tuyển.

Kỳ xét tuyển công chức lần này được thực hiện theo 2 vòng: Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển; vòng 2 là phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Phát biểu khai mạc kỳ xét tuyển, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Dương Xuân Hùng nhấn mạnh: Việc tổ chức tuyển dụng công chức là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh năm 2023. Kỳ xét tuyển thực hiện theo nguyên tắc khách quan, công bằng, mọi người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều có cơ hội như nhau để được lựa chọn.

Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức các kỳ tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh (theo hình thức xét tuyển và thi tuyển) đạt kết quả tốt, bảo đảm công bằng, khách quan. Về cơ bản các công chức trúng tuyển trong những năm qua đã và đang phát huy được phẩm chất, năng lực của mình, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị...

Theo Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 20/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh năm 2023, số lượng biên chế cần tuyển ở từng vị trí việc làm là 21.

Việc tuyển dụng được chia làm 2 đợt: Đợt 1 tổ chức xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, áp dụng với tất cả các vị trí việc làm cần tuyển; đợt 2 tổ chức thi tuyển đối với các chỉ tiêu theo vị trí việc làm còn lại sau khi tuyển dụng thông qua xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.