Triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán

TNĐT 08:40, 17/05/2023

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký công điện gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước.

Cán bộ Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên kiểm tra tràn xả lũ hồ Núi Cốc.
Cán bộ Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên kiểm tra mực nước hồ Núi Cốc. Ảnh: T.L

Từ đầu năm đến nay, tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm; hiện nay, mực nước tại nhiều hồ chứa lớn ở mức rất thấp. Trong khi đó, theo dự báo, 2023 là một trong những năm nóng kỷ lục, nguy cơ xảy ra nắng nóng, hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng trong thời gian tới.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương xây dựng và thực hiện phương án phòng, chống hạn hán; hướng dẫn điều chỉnh thời vụ, cơ cấu cây trồng và thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, hướng dẫn điều tiết nước tại các hồ chứa thủy lợi, quản lý nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi; thường xuyên kiểm tra, đánh giá cân đối nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sử dụng nước phù hợp đáp ứng tốt nhất nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất.

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan chức năng tính toán, lập kế hoạch lấy nước cụ thể phục vụ sản xuất vụ mùa năm 2023; chủ trì thống nhất với các cơ quan liên quan về thời gian cụ thể và phương án điều tiết nước cho hạ du theo hướng linh hoạt, phù hợp khả năng lấy nước hiệu quả của công trình thủy lợi; hướng dẫn các địa phương về mùa vụ, thời gian lấy nước phù hợp với thời gian xả nước gia tăng các hồ chứa theo kế hoạch, không để kéo dài thời gian lấy nước; phối hợp với các địa phương rà soát, xác định các vùng có thể chủ động được nguồn nước, vùng có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước, trên cơ sở đó hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, sản xuất phù hợp, hạn chế nguy cơ bị thiệt hại do hạn hán, thiếu nước…

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố thống nhất kế hoạch vận hành linh hoạt, điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước trong cả mùa lũ, mùa cạn.

Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các tháng cao điểm nắng nóng.

Sở Y tế chủ động hướng dẫn người dân các kỹ năng để bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng gay gắt kéo dài; chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở hướng dẫn nhân dân bảo đảm an toàn môi trường, tránh bùng phát dịch bệnh do nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh và các cơ quan truyền thông tiếp tục làm tốt công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, đơn vị và người dân để thay đổi, nhận thức, chủ động sử dụng tiết kiệm điện, nước, chủ động ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước.

UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi được giao quản lý, tính toán cân bằng nước để có kế hoạch vận hành các hồ chứa thủy lợi; thực hiện nghiêm quy trình vận hành các hồ chứa, nhất là hồ chứa nước Núi Cốc.

Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường dự báo, cảnh báo, nhận định về tình hình khí tượng thủy văn, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước.


Từ khóa:

nắng nóng

hạn hán

thiếu nước