Phú Lương: Hội viên nông dân hiến trên 250.000m2 đất

Phương Hảo (Phú Lương) 18:46, 16/05/2023

Trong hai ngày 15 và 16-5, Hội Nông dân huyện Phú Lương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Phú Lương nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Phú Lương nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên nông dân huyện Phú Lương đã đoàn kết, năng động, sáng tạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ; 100% chỉ tiêu thi đua hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, kết nạp mới hội viên được trên 1.800 người, đạt 155 % chỉ tiêu; trên 6.300 hộ hội viên đăng ký đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các cơ sở hội đã xây dựng được 79 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, 45 mô hình kinh tế tập thể đạt…

Hiện nay, tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thông qua Hội là trên 338 tỷ đồng, với trên 4.600 hộ hội viên vay vốn.

Đặc biệt, trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội viên nông dân toàn huyện đã hiến trên 250.000 m2 đất, đóng góp gần 15 tỷ đồng và trên 110 nghìn ngày công lao động…

Với tinh thần tập trung, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 21 đồng chí.