Số người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 38%

Phạm Ngọc Chuẩn 14:52, 27/06/2023

6 tháng qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập thủ tục giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần 5.300 người, trong đó có 480 hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công quốc gia. So với cùng kỳ năm trước, số người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 38%.

6 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề cho gần 30.000 lượt người lao động, học sinh, sinh viên.
6 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề cho gần 30.000 lượt người lao động, học sinh, sinh viên.

Để tạo thuận lợi cho người lao động ổn định cuộc sống, nhanh chóng tìm được việc làm mới, Trung tâm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, nghề học và tiếp nhận thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng cho hơn 3.600 người/tháng.

Trung tâm cũng đã thực hiện rà soát, lập hồ sơ, tham mưu, trình Sở Lao động - TB&XH ban hành các quyết định giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 5.200 trường hợp, trong đó gần 4.600 trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp; 230 trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp; hơn 78 trường hợp tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; hơn 200 trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và hơn 160 thường hợp được hỗ trợ học nghề.

Dự kiến 6 tháng cuối năm, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ, đề nghị giải quyết chế độ cho 6.000 người; giải quyết các chế độ thường xuyên, định kỳ cho 3.600 lao động/tháng.