Thái Nguyên: Kết nối việc làm thành công cho gần 1.000 người

Ngọc Chuẩn 17:16, 26/06/2023

6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã kết nối, giới thiệu việc làm thành công cho gần 1.000 người, đạt 65% kế hoạch năm.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hướng dẫn cho người lao động làm hồ sơ đăng ký tìm việc làm.
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hướng dẫn người lao động làm hồ sơ đăng ký tìm việc làm.

Ngoài ra, có hơn 3.000 người được Trung tâm giới thiệu việc làm; 18.000 lượt người được tư vấn chính sách pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp.

Để đạt được kết quả trên, Trung tâm đã tích cực tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm, gồm: 1 ngày hội việc làm cấp tỉnh, 10 ngày hội việc làm cấp huyện, 11 phiên giao dịch việc làm cấp xã, 5 phiên giao dịch việc làm trực tuyến; 15 hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm.

Đặc biệt, Tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2023 đã thu hút hơn 180 lượt doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia, với trên 20.000 chỉ tiêu tuyển dụng, trên 7.000 chỉ tiêu tuyển sinh. Trong Tuần cao điểm, hơn 9.000 lượt người lao động, học sinh, sinh viên được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước; chính sách, pháp luật về việc làm, lao động, học nghề và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo khảo sát của Trung tâm, hiện nay, 350 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng hơn 20.000 chỉ tiêu ở 20 vị trí việc làm; trên 4.000 lao động trong tỉnh có nhu cầu tìm việc làm.