Nâng cao kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động

Ngọc Chuẩn 15:29, 22/06/2023

Trong hai ngày (21-22/6), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 46 người đang trực tiếp làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Ông Nguyễn Mạnh Bạo, Trưởng Phòng Chính sách lao động (Sở Lao động - TB&XH) truyền đạt nội dung huấn luyện.
Ông Nguyễn Mạnh Bạo, Trưởng Phòng Chính sách lao động (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) truyền đạt nội dung huấn luyện.

Trong chương trình, người lao động được nghiên cứu, huấn luyện các nội dung cơ bản về hệ thống chính sách, pháp luật và các kiến thức cơ bản về ATVSLĐ

Trong đó tập trung vào các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất - kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về ATVSLĐ đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn ATVSLĐ; sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và một số kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại...

Người lao động cũng tham gia phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về ATVSLĐ, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ tại nơi làm việc.