Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng việc làm

Theo NDĐT 11:38, 26/08/2023

Ngày 25-8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành văn bản số 7785/QĐ-TLĐ quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/1/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Công nhân Công ty Tỷ Hùng (TP Hồ Chí Minh) mất việc làm thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2023. (Ảnh minh họa)
Công nhân Công ty Tỷ Hùng (TP Hồ Chí Minh) mất việc làm thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2023. (Ảnh minh họa)

Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nêu rõ:

Từ tháng 9 năm 2022 đã xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do bị cắt, giảm đơn hàng, dẫn đến một bộ phận không nhỏ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm, thu nhập, đời sống của nhiều đoàn viên công đoàn, người lao động và gia đình họ.

Trước tình hình trên, nhằm góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động, ngày 16/1/2023, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Theo đó, các cấp công đoàn đã dành hơn 114,5 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn hỗ trợ bằng tiền mặt cho 81.676 đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã (doanh nghiệp) có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022, bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023. Mức hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Người lao động không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn.

Thông qua chính sách hỗ trợ của tổ chức công đoàn, những đoàn viên công đoàn, người lao động chịu tác động lớn nhất, giảm sút nhiều nhất về việc làm, tiền lương, thu nhập được hỗ trợ đã thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, dành nguồn lực chăm lo phù hợp với điều kiện của tổ chức công đoàn, góp phần đồng hành cùng Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ kịp thời, giúp đoàn viên công đoàn, người lao động vượt qua khó khăn, được Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn, người lao động và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Bước vào năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự sát sao, quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động dần ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động, mở rộng sản xuất, kinh doanh, còn không ít doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, thách thức dẫn đến phải giảm, giãn thời gian làm việc, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc cho người lao động nghỉ không hưởng lương, thậm chí chấm dứt hợp đồng lao động với nhiều người lao động. Dự báo tình hình khó khăn tiếp tục kéo dài đến hết năm 2023.

Nhằm tiếp tục chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành văn bản số 7785/QĐ-TLĐ quyết định tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Quyết định này quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn (đoàn viên), người lao động bị giảm thời gian làm việc, bị ngừng việc, bị tạm hoãn hợp đồng lao động, bị nghỉ việc không hưởng lương, bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp, hợp tác xã bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Đối tượng áp dụng là đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 1/4/2023 bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 1/4/2023 bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 1/4/ 2023 đến hết ngày 31/12/ 2023.

Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2024. Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động chậm nhất trong ngày 31/3/ 2024.

Công văn cũng nêu rõ: nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có các hành vi lợi dụng việc hỗ trợ theo Quy định này để trục lợi. Nếu có hành vi vi phạm, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường và xem xét xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.