Xây dựng quan hệ lao động hài hòa giữa chủ sử dụng và người lao động

Dương Hưng - Trường Sơn 18:05, 11/08/2023

Chiều 11-8, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Thái Nguyên để khảo sát kết quả thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới (Chỉ thị số 37-CT/TW).

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương tiếp và làm việc với Đoàn. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã báo cáo với Đoàn về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, tỉnh đã tổ chức quán triệt, đồng thời ban hành Chương trình hành động, kế hoạch triển khai để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị. 

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy Đảng, đảng viên, cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên. Mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp ngày càng được củng cố. Tổ chức, bộ máy, cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về quan hệ lao động, đội ngũ hòa giải viên lao động được quan tâm củng cố, kiện toàn… 

Hàng năm, các cấp công đoàn tổ chức từ 240-380 cuộc đối thoại định kỳ giữa các cơ quan chức năng, chủ sử dụng và người lao động. Tỉnh Thái Nguyên cũng thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, công đoàn trong doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động...

Đặc biệt là trong công tác hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh đã hỗ trợ cho trên 3.200 người sử dụng lao động, trên 202.000 người lao động và các đối tượng khác, với tổng số tiền gần 109 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh cũng ban hành Đề án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm để thực hiện việc đầu tư và thu hút đầu tư theo quy định.

Với những kết quả đó, trong 4 năm qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tranh chấp lao động tập thể, không có đình công. Thu nhập bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp tăng từ 6,2 triệu đồng/người/tháng (năm 2019) lên 6,76 triệu đồng/người/tháng (năm 2022)...

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW. Đồng thời, mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về lao động, chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vấn đề lao động, việc làm và mối quan hệ giữa chủ sử dụng lao động với người lao động…