Hỗ trợ trên 110 triệu đồng cho lao động bị cắt giảm giờ làm

Vũ Công 18:19, 03/08/2023

Nhằm hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng trong khoảng thời gian từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ cho 111 công nhân lao động, với số tiền 111 triệu đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh khảo sát về vấn đề việc làm của người lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Điềm Thụy.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh khảo sát về vấn đề việc làm của người lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Điềm Thụy.

Cụ thể, Ban Thẩm định đã họp, xét duyệt hồ sơ và hỗ trợ cho 72 đoàn viên thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, với số tiền 72 triệu đồng (gồm: Công ty TNHH Kim loại màu Việt Bắc 44 người, Công ty TNHH SSNewTech Việt Nam 28 người) từ nguồn tài chính của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Đồng thời hỗ trợ 39 đoàn viên của Công ty CP Đầu tư và Sản xuất công nghiệp với số tiền 39 triệu đồng từ kinh phí hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Việc hỗ trợ được thực hiện theo Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/1/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.