Thái Nguyên: 4 công nhân được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh

Vũ Công 11:00, 25/07/2023

Tại Lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV năm 2023 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức mới đây, có 167 công nhân tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước được khen thưởng. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên có 4 cá nhân được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh.

Anh Trần Việt Hưng, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã có 17 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi 501,5 tỷ đồng/năm.
Anh Trần Việt Hưng, công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, đã có 17 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi trên 501 tỷ đồng/năm.

4 cá nhân của tỉnh Thái Nguyên vinh dự được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh gồm: Nguyễn Viết Cường, Công ty TNHH Vonfram Masan Thái Nguyên; Vũ Văn Khiêm, Công ty TNHH Samju Vina Thái Nguyên; Trần Việt Hưng và Ngô Quang Tính, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Đây là những công nhân tiêu biểu, có hàng chục sáng kiến với giá trị làm lợi từ 13 đến trên 500 tỷ đồng/năm.

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh được trao tặng 5 năm một lần vào năm diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam. Giải thưởng lần đầu tiên được trao tặng năm 2008. Qua 3 lần tổ chức, toàn quốc có 309 công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu được trao tặng Giải thưởng.

Giải thưởng nhằm vinh danh những công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do tổ chức Công đoàn phát động. 167 công nhân lao động tiêu biểu được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV đã có 808 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, với tổng giá trị làm lợi 2.787 tỷ đồng.