Huấn luyện an toàn lao động cho gần 100 người

Ngọc Chuẩn 15:36, 02/08/2023

Ngày 2-8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ), thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức khai mạc lớp huấn luyện ATVSLĐ cho gần 100 người làm công tác này tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Gần 100 người làm công tác an toàn – vệ sinh lao động tham gia lớp huấn luyện.
Gần 100 người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tham gia lớp huấn luyện.

Tham gia lớp huấn luyện, các học viên được học tập, nghiên cứu hệ thống chính sách pháp luật về ATVSLĐ; những kiến thức cơ bản về an toàn, các khái niệm về sự an toàn, các yếu tố nguy hiểm, sự cố, mức độ rủi ro, tai nạn lao động; các nguyên nhân cơ bản gây nên sự cố và tai nạn lao động; các bước xử lý cơ bản khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động; quy định pháp lý về ATVSLĐ.

Trong chương trình huấn luyện, học viên cũng được giới thiệu về Luật An toàn lao động; các nghị định liên quan đến ATVSLĐ; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; quy trình làm việc an toàn; kỹ năng bảo đảm an toàn lao động, không để xảy ra mất an toàn lao động.

Lớp huấn luyện được tổ chức đến hết ngày 4-8.