Dự kiến hỗ trợ thêm 145 tỷ đồng cho lao động mất việc

TNĐT 09:29, 14/08/2023

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tiến hành lập tờ trình “Về việc tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. (Ảnh minh họa)

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ tháng 9/2022, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do bị cắt, giảm đơn hàng. Vì vậy, nhằm góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ (ngày 16/1/2023) về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Theo đó, các cấp công đoàn dành nguồn tài chính công đoàn hỗ trợ một lần bằng tiền mặt cho đoàn viên và người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023.

Mức hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn là 1-3 triệu đồng.  Người lao động không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn. Đến nay, tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 86.528 người; số đoàn viên được hỗ trợ 80.042 người với số tiền hơn 114,525 tỷ đồng.

Tại Thái Nguyên, tính đến đầu tháng 8/2023, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ cho 111 công nhân lao động, với số tiền 111 triệu đồng.

Theo dự báo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, những tháng cuối năm sẽ có nhiều người lao động tiếp tục bị mất việc và giảm giờ làm, giảm thu nhập. Do đó, Thường trực Đoàn Chủ tịch đề xuất Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động theo Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ.

Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2024. Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động chậm nhất trong ngày 31/3/2024. Các quy định về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ… đều được giữ nguyên.

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ người lao động là khoảng 145 tỷ đồng.