THÁI NGUYÊN: Trong dòng chảy lịch sử đất nước - Phần 3: Quê hương Hoàng đế nước Vạn Xuân: Lý Bí
01:46, 30/11/2021