Đồng Hỷ: Gần 97% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn

Ngọc Thảo 15:09, 13/10/2023

Hiện nay, huyện Đồng Hỷ có 58 trường học, gồm: 3 trường THPT, 16 trường THCS, 20 trường tiểu học và 19 trường mầm non. Ngoài ra, trên địa bàn có 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 15 trung tâm học tập cộng đồng. Riêng các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS có 55 nhóm lớp, với trên 21,3 nghìn học sinh.

Giờ học của cô và trò Trường mầm non Minh Lập 1 (Đồng Hỷ).
Giờ học của cô và trò Trường Mầm non Minh Lập 1 (Đồng Hỷ).

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong tình hình mới, thời gian qua, các trường học trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên được đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Đến nay, toàn huyện có 1.222 giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn (chiếm tỷ lệ 96,8%, trong đó số giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt 29,3%); số giáo viên chưa đạt chuẩn là 3,2%.

Để hoàn thiện về trình độ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, thời gian tới, ngành Giáo dục huyện Đồng Hỷ tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực, cơ cấu đội ngũ để có kế hoạch bố trí, sắp xếp phù hợp. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên được học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống…