Đại Từ: Nhân dân hiến trên 37ha đất để hoàn thiện hệ thống giao thông

Thu Huyền 09:17, 22/02/2023

Thực hiện Đề án phát triển và quản lý hệ thống đường giao thông huyện Đại Từ giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn. Đặc biệt là huy động nhân dân hiến đất, tài sản để thi công các tuyến đường.

Mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Đại Từ ngày càng hoàn thiện.

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, nhân dân trong huyện đã hiến trên 37ha đất các loại và tài sản trên đất (gồm cây cối, hoa màu, tường rào…) để xây dựng, nâng cấp đường giao thông; giá trị hiến đất, tài sản ước tính trên 60 tỷ đồng.

Cụ thể, bà con nhân dân đã hiến hơn 4ha đất các loại và tài sản để thi công các tuyến đường do tỉnh quản lý; hiến trên 7ha đất các loại và tài sản để thi công các tuyến đường do huyện quản lý; hiến trên 26ha đất các loại cùng tài sản để thi công các tuyến đường xã.

Với sự đóng góp của nhân dân và nguồn lực đầu tư của Nhà nước, từ năm 2021 đến nay, toàn huyện đã xây mới, sửa chữa, nâng cấp được trên 24km đường giao thông do huyện quản lý, hơn 100km đường giao thông do xã quản lý…

Qua đó, mạng lưới giao thông trên địa bàn ngày càng hoàn thiện, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.