Nâng cao kiến thức về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Thu Hà 14:28, 16/05/2024

Ngày 16-5, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Tham dự có gần 200 học viên đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, học viên được phổ biến các thông tư, quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời được hướng dẫn về các nội dung: Sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm, định dạng các mã dùng trong truy vết; xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn Quốc gia; hướng dẫn về dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè theo TCVN 13993:2024, thu thập thông tin đối với chuỗi cung ứng chè…

Những kiến thức nói trên là cơ sở quan trọng để mỗi đơn vị, doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh; đảm bảo minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường. Từ đó tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giúp các tổ chức, đơn vị kinh doanh minh bạch hóa thông tin của sản phẩm, nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, góp phần thâm nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước đó, ngày 9/5/2024, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2269/UBND-KGVX giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; chủ trì tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.