Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học và công nghệ

Thu Hà 16:12, 15/05/2024

Ngày 15-5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 21-CT-TU (Chỉ thị số 21) ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Quảng cảnh Hội thảo.
Quảng cảnh Hội thảo.

Sau 7 năm thực hiện Chỉ thị số 21, nhiều văn bản, đề án, chương trình liên quan đến phát triển KH&CNđã được tỉnh ban hành, nhằm cụ thể hóa định hướng, nội dung, nhiệm vụ hoạt động KH&CN trong từng thời kỳ, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. 

Tại Hội thảo, các ý kiến, thảo luận đều cho rằng, Chỉ thị số 21 là sự chỉ đạo, định hướng lớn cho hoạt động KH&CN của tỉnh; đánh giá cao kết quả hoạt động KH&CN và sự đổi mới sáng tạo của tỉnh thời gian qua. Đồng thời phân tích kết quả hoạt động KH&CN của một số ngành, địa phương, đơn vị; đề xuất giải pháp để phát triển KH&CN trở thành động lực quan trọng xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình triển khai Chỉ thị 21 như: Kinh phí đầu tư cho phát triển KH&CN còn thấp; hoạt động KH&CN chưa có sự đồng đều giữa các đơn vị; các tổ chức trung gian chưa phát huy được vai trò trong việc kết nối cung - cầu công nghệ; tốc độ đổi mới công nghệ còn thấp…