Thái Nguyên: Doanh thu vận tải hành khách tăng 43,3%

X.H 16:54, 07/09/2023

Theo số liệu thống kê, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2023 đạt 569 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt trên 112 tỷ đồng, tăng 25,5%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt trên 413 tỷ đồng, tăng 4,7%.

Trong tháng 8/2023, doanh thu vận tải trên địa bàn tỉnh duy trì đà tăng trưởng.
Trong tháng 8/2023, doanh thu vận tải trên địa bàn tỉnh duy trì đà tăng trưởng.

Tính chung 8 tháng năm 2023, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh đạt trên 4.683 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt gần 882 tỷ đồng, tăng 43,3%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt trên 3.400 tỷ đồng, tăng 19,2%; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt trên 401 tỷ đồng, tăng 7,7%.

Cũng trong 8 tháng qua, khối lượng vận chuyển hành khách đạt trên 20,3 triệu lượt người, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2022; khối lượng luân chuyển hành khách đạt 942,6 triệu lượt người/km, tăng 39,9%; khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt gần 37 triệu tấn, tăng 14,4%; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt trên 1.511 triệu tấn/km, tăng 16,2%.


Từ khóa:

doanh thu

vận tải

kho bãi