Phú Lương phấn đấu gieo cấy vụ xuân xong trong tháng 2

Văn Hùng (Phú Lương) 17:31, 19/02/2024

Ngay sau khi kết thúc những ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, người dân huyện Phú Lương đã tập trung xuống đồng gieo trồng cây vụ xuân.

Người dân xóm Cọ 1, xã Phấn Mễ (Phú Lương) cấy lúa vụ xuân năm 2024.
Người dân xóm Cọ 1, xã Phấn Mễ (Phú Lương) cấy lúa vụ xuân năm 2024.

Trong vụ xuân này, toàn huyện Phú Lương phấn đấu gieo trồng trên 2.700 ha diện tích cây có hạt. Trong đó, cây lúa kế hoạch gieo cấy trên 2.300 ha. Huyện khuyến khích người dân sử dụng giống lúa năng suất, chất lượng cao để nâng cao giá trị sản xuất; mở rộng diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng cao, giống lúa đặc sản, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, phấn đấu đạt trên 54,5% tổng diện tích gieo cấy toàn huyện. Cơ cấu giống lúa chủ yếu khuyến khích đưa vào sản xuất gồm: L8H-GS9, TH3-5, B-TE1, Syn98, TEJ vàng, MHC2. Giống lúa thuần gồm: J02, Đài thơm 8, TBR225, DQ11, ADI28, HD11, Thiên ưu 8, Hương Thuần 8, Hương thơm số 7.

Đối với cây ngô vụ xuân, kế hoạch toàn huyện gieo trồng 433 ha. Cơ cấu giống ngô chủ yếu khuyến khích đưa vào sản xuất gồm HN88, NK4300, NK7328, LVN61, LVN99, C.P.111, NK4300Bt/GT, NK7328Bt/GT, NK66Bt/GT, NK6275, DK9955S. Huyện Phú Lương cũng khuyến khích mở rộng diện tích các giống ngô nếp, ngô ngọt có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ tốt.

Hiện nay, phần lớn diện tích soi, bãi và chân ruộng cao khó khăn về nước đã được người dân trồng ngô xuân. Đối với giống mạ chuẩn bị sớm người dân đã tiến hành gieo xạ và cấy. Huyện Phú Lương phấn đấu hoàn thành gieo cấy vụ xuân trong tháng 2 năm 2024.