Thái Nguyên có 211 dự án FDI đang hoạt động

Nhị Hà 11:45, 03/01/2024

Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 41 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp mới, với tổng số vốn đăng ký trên 253,3 triệu USD; 17 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với số vốn đăng ký trên 136,2 triệu USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 211 dự án FDI còn hiệu lực hoạt động, với tổng mức đầu tư 10,72 tỷ USD.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Samju Vina Thái Nguyên (Khu công nghiệp Điềm Thụy, Phú Bình).
Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Samju Vina Thái Nguyên (Khu công nghiệp Điềm Thụy, Phú Bình).

Để thu hút đầu tư, nhất là các dự án FDI, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, như: Cải cách thủ tục hành chính; hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường liên kết, kết nối vùng và các tỉnh, thành phố; tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Với định hướng trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội, Thái Nguyên đã quy hoạch 12 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.245ha (trong đó có 1 khu công nghệ thông tin tập trung) và 41 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.067ha.

Cùng với đó, các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng và phương châm luôn đồng hành với doanh nghiệp sẽ tạo sự hấp dẫn, giúp tỉnh tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án đầu tư vào địa bàn trong thời gian tới.