Đại Từ: Sản lượng chè búp tươi ước đạt 68.000 tấn

Thu Huyền 10:14, 01/10/2022

Huyện Đại Từ hiện có trên 6.600ha chè, trong đó, diện tích chè kinh doanh là gần 5.800ha. Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng chè búp tươi của toàn huyện ước đạt 68.000 tấn, tương đương 89,5% kế hoạch năm và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người dân xã Tiên Hội thu hái chè an toàn.
Người dân xã Tiên Hội thu hái chè an toàn.

Để có được kết quả trên, huyện Đại Từ đã tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong thâm canh cây chè. Đồng thời, chú trọng cải tạo diện tích chè già cỗi, thay thế bằng các giống chè mới có năng suất, chất lượng cao.

Đến nay, tổng diện tích chè giống mới của huyện đạt gần 5.300ha, với các giống có năng suất, chất lượng cao như: LDP1, TRI777, Long Vân… Diện tích chè theo tiêu chuẩn VietGAP đạt gần 1.100ha.

Huyện đang lập quy hoạch chi tiết vùng sản xuất chè tập trung, gắn với phát triển du lịch tại các xã: Phú Xuyên, La Bằng, Hoàng Nông, Tân Linh; tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu chè Đại Từ. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người làm chè, khẳng định vị thế cây trồng chủ lực của địa phương.


Từ khóa:

chè