Na rải vụ cho thu lãi cao hơn 61 triệu đồng

Lương Hạnh 14:44, 09/08/2023

Ngày 9-8, tại xã Phú Thượng (Võ Nhai), Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên tổ chức đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Mô hình ứng dụng khoa học - kỹ thuật thâm canh cây na rải vụ.

Các đại biểu tham quan Mô hình na rải vụ tại xã Phú Thượng (Võ Nhai).
Các đại biểu tham quan Mô hình na rải vụ tại xã Phú Thượng (Võ Nhai).

Mô hình được triển khai từ tháng 11-2021 trên địa bàn 2 xã La Hiên và Phú Thượng (Võ Nhai) với diện tích 3ha. 10 hộ dân tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc, cắt tỉa, đốn, tuốt lá, cách thụ phấn, bao quả cho na.

Qua hơn một năm thực hiện, bước đầu đã có sản phẩm na rải vụ, chất lượng quả to đều, mẫu mã đẹp và ngon, ngọt đậm. Do kéo dài thời gian rải vụ nên người dân có thể chủ động bố trí nguồn lực chăm sóc, bón phân và thụ phấn.

Giá bán na ở các trà sớm và muộn sẽ cao hơn chính vụ ít nhất từ 5 đến 10 nghìn đồng/kg.

Kết quả hạch toán sơ bộ cho thấy, na rải vụ cho thu lãi trên 266 triệu đồng/ha, cao hơn so với sản xuất thông thường hơn 61 triệu đồng/ha.

Mô hình ứng dụng khoa học - kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh cây na rải vụ sẽ được tiếp tục thực hiện trong năm 2024 nhằm giúp đánh giá chính xác hiệu quả kinh tế trước khi triển khai nhân rộng.