Phấn đấu trên 60% hợp tác xã nông nghiệp đạt loại tốt, khá

Hằng Nga 15:54, 17/03/2024

Đó là mục tiêu trong Kế hoạch số 42/KH-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 14/3/2024 về phát triển hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Sản xuất sản phẩm cơm cháy chà bông Én Vàng tại Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại dịch vụ Bản Việt (ở xã Bảo Lý, huyện Phú Bình).
Sản xuất sản phẩm cơm cháy chà bông Én Vàng tại Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại dịch vụ Bản Việt (ở xã Bảo Lý, huyện Phú Bình).

Ngoài chỉ tiêu nêu trên, Kế hoạch còn đề ra 5 chỉ tiêu khác như: Xây dựng ít nhất 9 mô hình HTX NN phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả; doanh thu bình quân/HTX NN đạt từ 0,5 tỷ đồng/năm trở lên. Phấn đấu có trên 25% HTX NN ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, máy móc công nghệ cao trong sản xuất; áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt, các tiêu chuẩn (VietGAP, hữu cơ….) trong sản xuất, kinh doanh.

Mở rộng số lượng thành viên, quy mô kinh doanh, thông qua các hình thức liên kết, hợp tác giữa các HTX để thu hút lao động trẻ đã qua đào tạo, có tay nghề tham gia vào HTX NN. Có khoảng 30% cán bộ quản lý HTX NN được đào tạo nghề giám đốc HTX NN theo chương trình đào tạo của Bộ Nông nghiệp - PTNT và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ…

UBND tỉnh giao mỗi huyện, thành phố lựa chọn, xây dựng tối thiểu 1 mô hình HTX NN; ưu tiên hỗ trợ phát triển mô hình HTX NN kiểu mới, hoạt động hiệu quả, gắn với vùng sản xuất sản phẩm chủ lực, liên kết với doanh nghiệp hình thành chuỗi giá trị quy mô lớn.

Liên minh HTX tỉnh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong HTX NN; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trong việc hỗ trợ phát triển HTX NN…