Thái Nguyên: 3.074 trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ bị xử phạt
15:21, 27/12/2022