Hải Phòng: Bắt giữ gần nửa tấn ngà voi nhập lậu giả sừng bò nuôi
11:23, 03/02/2023