Một đối tượng trộm cắp xe máy ra đầu thú
15:31, 22/02/2023