Mua bán trái phép chất cấm, 3 nhân viên quán karaoke chuẩn bị lĩnh án
18:57, 10/04/2023