Tiêu hủy gần 1 tấn xác động vật bị vứt ra ngoài môi trường
TNĐT 20:36, 11/04/2023