Người dân khổ vì đường xuống cấp
18:25, 22/09/2023