Phú Bình: Kịp thời xử lý xác lợn con vứt trên kênh Núi Cốc
17:35, 18/09/2023