Xuyên đêm lắp đặt dầm cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên
TNĐT 18:09, 04/12/2023