Không có hiện tượng khai thác than trái phép tại Mỏ than Bá Sơn
18:27, 09/01/2024