Máy bay 'Made in China' lần đầu đến Việt Nam
14:27, 27/02/2024