Giải tỏa điểm kinh doanh trái phép tại gầm cầu vượt Thịnh Đán
17:07, 15/03/2024