Thái Nguyên thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố có Chỉ số đổi mới sáng tạo cao nhất
18:17, 13/03/2024