Thiệt hại do tai nạn giao thông ước tính 1,3 tỷ đồng
17:55, 25/03/2024