TP. Thái Nguyên: 20 cơ sở dịch vụ karaoke bị đình chỉ hoạt động
10:43, 05/03/2024