TP. Thái Nguyên: Giao đất cho chủ đầu tư 3 khu đô thị lớn trong năm 2024
16:39, 28/03/2024