Cây xanh trên tuyến đường Huống Thượng - Chùa Hang bị mất trộm đã được trồng trả lại
TNĐT 17:17, 07/05/2024