Thái Nguyên là một trong 3 địa phương có nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhất khu vực phía Bắc
TNĐT 10:00, 16/05/2024