Tận dụng chất thải vào những việc có ích

Nhóm P.V 10:34, 10/05/2023

Kinh tế phát triển, đời sống của người dân trong tỉnh ngày càng được nâng cao, kéo theo đó là môi trường sinh thái phải “gánh” thêm một lượng lớn chất thải mỗi ngày. Do vậy, cùng với những biện pháp xử lý rác thải, các cơ quan chức năng cùng chính quyền các địa phương đã và đang khuyến khích người dân phân loại rác thải để tận thu, tái chế làm vật liệu, sử dụng chất thải hữu cơ để chăm bón cho cây trồng. Đối với một số doanh nghiệp thì sử dụng chất thải công nghiệp làm nguyên liệu phục vụ sản xuất...

Dù chưa thể xử lý triệt để lượng chất thải, rác thải nhưng việc làm ý nghĩa này đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

100% công nhân của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên thực hiện phân loại rác để tái chế làm vật liệu.
100% công nhân của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên thực hiện phân loại rác để tái chế.
Công ty CP Xi măng Quán Triều sử dụng đá thải của Mỏ than Khánh Hòa làm nguyên liệu đầu vào.
Công ty CP Xi măng Quán Triều sử dụng đá thải của Mỏ than Khánh Hòa làm nguyên liệu sản xuất xi măng.
Vỏ cây và các loại phế phẩm trong quá trình sản xuất gỗ ép được Công ty TNHH Dongwha Việt Nam (Khu công nghiệp Sông Công II) sử dụng làm chất đốt, phân bón hữu cơ.
Vỏ cây và các loại phế phẩm trong quá trình sản xuất gỗ ép được Công ty TNHH Dongwha Việt Nam (Khu công nghiệp Sông Công II) sử dụng làm chất đốt, phân bón hữu cơ.
Lượng tro sau quá trình nhiệt hóa rác sinh hoạt được Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên sử dụng làm gạch không nung, hoặc tạo hỗn hợp chất khử mùi tại khu vực bãi xử lý rác thải Đá Mài.
Lượng tro sau quá trình nhiệt hóa rác thải sinh hoạt được Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên sử dụng làm gạch không nung, hoặc tạo hỗn hợp chất khử mùi tại khu vực bãi xử lý rác thải Đá Mài.
Công ty cổ phần CNT Group sử dụng một lượng nhỏ tro xỉ đáy của nhà máy nhiệt điện để sản xuất các loại gạch không nung. 
Công ty cổ phần CNT Group sử dụng một lượng nhỏ tro xỉ đáy của nhà máy nhiệt điện để sản xuất các loại gạch không nung. 
Chất thải chăn nuôi xử lý qua bể biogas được bơm hút để bón cho cây trồng trên địa bàn TP. Thái Nguyên.
Chất thải chăn nuôi sau khi xử lý qua bể biogas được bơm hút để dùng chăm bón cho các loại cây trồng trên địa bàn TP. Thái Nguyên.