Quân khu 1: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả

Phong Sương (Quân khu 1) 15:49, 25/04/2023

Chiều 25-4, Quân khu 1 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện Đề án 1371 năm 2022, quý I năm 2023, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2023; đại biểu bộ chỉ huy quân sự các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và các đơn vị tham dự; Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính uỷ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 1371 Quân khu, chủ trì Hội nghị.

 

Năm 2022 và quý I năm 2023, công tác phối hợp tuyên truyền PBGDPL, thực hiện đề án 1371 được cấp uỷ, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Nội dung, hình thức tuyên truyền bám sát đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, gắn với công tác quản lý, duy trì kỷ luật tạo sự thống nhất, đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu và nhân dân trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị đã phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hoá, hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”, mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, tủ sách, ngăn sách pháp luật ở cơ sở. Chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp triển khai và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác PBGDPL. Hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL đã phát huy và làm lan toả phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân…

9 tháng cuối năm 2023, Hội đồng PBGDPL Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL ở đơn vị. Chủ động nắm bắt, phối hợp khảo sát ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; nhất là nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân địa phương, qua đó xác định nội dung, giải pháp và hình thức PBGDPL cho phù hợp.

Trong đó, ưu tiên cán bộ, nhân dân ở địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị LLVT với cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong thực hiện Đề án 1371 đạt hiệu quả thiết thực; góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.