“Người Thái Nguyên đi du lịch Thái Nguyên”

Ngọc Ánh 20:05, 29/12/2023

Đó là phong trào được phát động tại Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phát triển du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 8/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030”.

Hội nghị do Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức chiều 29-12 tại Khu du lịch sinh thái trải nghiệm YASMIN FARM Thái Nguyên, ở xã Cao Ngạn (TP. Thái Nguyên).

Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.
Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2023, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và đạt nhiều kết quả nổi bật, như: Triển khai thực hiện Chương trình hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2023-2027; tổ chức thành công Chương trình khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ Trà, đậm đà bản sắc”...

Qua đó góp phần thu hút trên 2.498.200 lượt khách du lịch đến Thái Nguyên. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt trên 2.144 tỷ đồng; tổng đóng góp của hoạt động du lịch vào GRDP là 1.480 tỷ đồng (chiếm 0,96% trong tổng GRDP của tỉnh).

Ban Tổ chức công bố số hóa dữ liệu 3D, VR360 cho 3 doanh nghiệp dịch vụ du lịch.
Ban Tổ chức công bố số hóa dữ liệu 3D, VR360 cho 3 doanh nghiệp dịch vụ du lịch.

Tại Hội nghị, đại diện một số sở, ngành, doanh nghiệp, đơn vị lữ hành đã đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ đặt ra trong phát triển du lịch năm 2024 là: Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, chương trình phát triển du lịch của tỉnh; phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch…

Trong dịp này, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; công bố số hóa dữ liệu 3D, VR360 của Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, Điểm du lịch cộng đồng hồ Ghềnh Chè, Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân; phát động phong trào “Người Thái Nguyên đi du lịch Thái Nguyên”.